Bireysel Psikoterapi

103 ZİYARETÇİ
  • ÜRÜN KODU: Belirtilmemiş
  • FİYATI: Belirtilmemiş

BİREYSEL PSİKOTERAPİ : Umut Terapi Kurtköy
Bireysel psikoterapi, danışanın iç dünyasına bir keşif yolculuğudur…

Kişinin iç dünyasının karanlık bir ormana benzetirsek, terapist bu karanlık ormanı çok iyi bilen ve tanıyan bir bekçi gibidir. Psikoterapi, kişinin kendi iç dünyasındaki karanlık ormanı keşif yolculuğunda, kişinin iç dünyasını tanıması, tabiri caizse ormanın neresinde çalılık, neresinde çimenlik, neresinde bataklık var keşfetmesi ve bu ormanın içinde orayı bilmenin ve tanımanın verdiği güvenle yürüyebilmesi için terapist tarafından kişiye rehberlik etme ve destek verme sürecidir…

Psikoterapi, kişiye rahatsızlık veren, onu huzursuz eden dinamikleri terapistin yardım ve desteğiyle bulabilmesi, anlamlandırması ve yeniden yapılandırması sürecidir…

Psikoterapi, kişinin kendini yeniden keşfetmesi, içsel olarak olgunlaşması, problemlere farklı açılardan bakabilmesi, hayata yeni ve daha olumlu anlamlar yüklemesi, kendi iç dünyası ile dış dünya arasında ahenk ve uyum oluşturabilmesi sürecidir…

Bireysel psikoterapi adeta kişinin içinde var olan bir yap-boz’un karmakarışık olan parçalarını terapistinin rehberliğinde yerli yerine koymasıdır…

DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI

Depresyon

Distimik Bozukluk

Bipolar Bozukluk

Siklotimik Bozukluk

NEVROTİK, STRESLE İLGİLİ VE SOMATOFORM BOZUKLUKLAR

Anksiyete Bozuklukları

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Panik Bozukluk

Fobik Bozukluk

Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu

Obsesif-Kompulsif Bozukluk ve İlişkili Bozukluklar

Obsesif-Kompulsif Bozukluk

Beden Biçimsizlik Bozukluğu

Kıl Yolma Bozukluğu

Deri Yolma Bozukluğu

Biriktiricilik Bozukluğu

Örselenme Ya da Stres Etkisine Bağlı Bozukluklar

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Akut Stres Bozukluğu

Dissosiyatif Bozukluklar ve Somatoform Bozukluklar

Dissosiyatif Bozukluk

Konversiyon Bozukluğu

Somatoform Bozukluk

Bedenselleştirme Bozukluğu

Ağrı Bozukluğu ve Ruhsal Kökenli Ağrı

Hipokondriyazis

Yapma Bozukluk

Nevrasteni

KİŞİLİK BOZUKLUKLARI

Paranoid Kişilik Bozukluğu

Şizoid Kişili