VAN İPEKYOLU ŞERİF ONAT SOSYAL HİZMET MERKEZİ İPEKYOLU ŞERİF ONAT SOSYAL HİZMET MERKEZİ VEYSEL DENİZ ASLAN A.Ş VAN Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü A:Ş VAN | Uzman Firma Rehberi
  • uzmanfirmarehberi@gmail.com
  • 0850 346 8517

VAN İPEKYOLU ŞERİF ONAT SOSYAL HİZMET MERKEZİ İPEKYOLU ŞERİF ONAT SOSYAL HİZMET MERKEZİ VEYSEL DENİZ ASLAN A.Ş VAN Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü A:Ş VAN

TAKİBE AL FAVORİLERE EKLE
592 ZİYARETÇİ
  • YETKİLİ KİŞİ: VEYSEL ASLAN
  • ADRES: Hacıbekir Mahallesi Hacıbekir Caddesi Sebze Hali Karşısı No:8 İpekyolu/VAN
  • TELEFON : 0 (432) 216 7565
  • SOSYAL MEDYA:
AÇILIŞ - KAPANIŞ 15:00 - 13:00
SERVİS SAATLERİ 14:00 - 10:00
SERVİS YERLERİ VAN

FİRMA HAKKINDA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdülüğünün Görevleri
Aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini ve sosyal destek programlarını yürütmek,
Kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere; kadınlara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek,
Engellilerin ve yaşlıların toplumsal hayata etkin biçimde katılmalarını sağlamak üzere; engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek,
Şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek,
Çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimini temin etmek üzere; çocuklara ve gençlere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek,
Çocuğun, engelli ve yaşlıların öncelikle aile içinde yetiştirilmesi, bakımı ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal ekonomik desteklerle güçlendirmek,
Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç birey ve aileleri tespit etmek, desteklemek ve gerekli hizmetlerden yararlanmasını sağlamak,
Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerinin, Bakanlıkça belirlenen ilke, usul ve standartlar çerçevesinde inceleme ve denetimini yapmak,
Sosyal hizmet faaliyetleriyle bunlardan yararlananlara ilişkin bilgileri, Bakanlıkça merkezî bir sistemde oluşturulacak veri tabanına işlemek, güncel tutmak ve güvenliğini sağlamak,
Birey ve ailelere yönelik eğitsel faaliyet ve projeler yürütmek, konferans, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek; kültür ve sanat faaliyetlerini gerçekleştirmek,
Alan taramasında elde edilen bilgileri değerlendirmek ve bunları ilgili diğer uygulayıcı kurum ve kuruluşlara da aktararak hizmetlerin geliştirilmesine ve yeni hizmet modellerinin oluşturulmasına yardımcı olmak,
İl/ilçe risk haritalarını oluşturmak ve uygulama planları hazırlanmasını koordine etmek,
Yukarıda belirtilen görevler ile ilgili hizmetlerin sunumunda, 3294 sayılı Kanuna göre kurulan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, diğer kamu kurum, kuruluşları ve gönüllü kuruluşlar arasında iş birliği sağlamak,
Bakanlık tarafından oluşturulan politika ve stratejileri uygulamak,
Koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek,
İlindeki sosyal hizmet ve sosyal yardım ihtiyacını tespit ederek sosyal hizmet ve sosyal yardımların; ihtiyaç gruplarına etkin, verimli ve zamanında sunulabilmesi için gerekli plan ve 3
programları yapmak, uygulatmak, izleme ve değerlendirmesini sağlamak,
İl Müdürlüğüne yapılan başvuruları, bildirilen veya İl Müdürlüğünce tespit edilen sorunları ivedilikle değerlendirerek uygun hizmet modelinin belirlenmesi ve uygulanması iş ve işlemlerini ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütmek,
Bakanlığın diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarla yaptığı işbirliği, proje ve protokollerin uygulanmasında gereken özeni göstermek ve takibini yapmak,
Bakanlığa bağlı sosyal hizmet kuruluşlarında il düzeyinde planlanan araştırma ve proje taleplerini değerlendirmek, uygun görülen taleplerin izin işlemlerini Mülki Amir onayı ile gerçekleştirmek, uygulanmasını takip etmek ve izin verilen araştırma/proje talepleri ve uygulama sonuçları hakkında ilgili Bakanlığın ilgili birimlerine bilgi verilmesini sağlamak,
Hizmet alanlara yönelik il içi ve dışı tertip, nakil ve hizmet türü değiştirme iş ve işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek,
İl Müdürlüğünün ve bağlı diğer birimlerin çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için bina ve ihtiyaç planlaması yapmak, ihtiyaçları karşılayacak personelin il içindeki geçici görevlendirilmesini mülki idare amirine teklif etmek,
Bakanlığa bağlı sosyal hizmet kuruluşlarına ve bu sosyal hizmet kuruluşlarında kalanlara yapılacak ziyaret ve görüşmelere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
İlde Bakanlığın görev alanına giren konularla ilgili yazılı, görsel, işitsel medyada ve İnternet ortamında çıkan haber, yorum ve eleştirileri takip etmek, acil müdahale gerektiren konular hakkında ilgili birimleri bilgilendirmek ve mevzuat çerçevesinde gerekli işlemleri gerçekleştirmek,
Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine ait sosyal hizmet tesislerinin; kuruluş ve işleyişlerine ilişkin açılış izni, devir, nakil, tertip, çalışma, personel şartları, ücret tarifeleri, denetim, uygulanacak müeyyideler ile faaliyetlerini durdurma iş ve işlemlerini ilgili mevzuatı doğrultusunda yürütmek,
Bina, araç kiralama, ek ders karşılığı çalışma ve hizmet alımı yetkileri konusunda talepte bulunmak,
Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimlerinin fonksiyon, kapasite ve adres değişiklikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek; İl Müdürlüğünce yapılması uygun görülen değişiklikleri mülki amir onayı ile gerçekleştirmek; mülki amir onayı ile yapılan değişiklikler hakkında bir hafta içerisinde ilgili Bakanlık birimlerine bilgi verilmesini sağlamak,
Personelin

Etiketler:

FİRMA HAKKINDA YORUM YAP

FİRMA HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.